Monthly Archives: אפריל 2016

כנגד ארבעה משתמשים דיבר השירות

באווירת החג החלטנו להכניס את נקודת המבט שלנו לסיפור ההגדה ולבחון ארבעה טיפוסי משתמשים ולקוחות, ואיך אפשר לתת מענה ולפתור את מסע השירות של כל אחד מהם. צאו ולמדו, למען ידעו הדורות הבאים...   תם: [...]

על ידי |אפריל 25th, 2016|0 תגובות

אילו היה מעצב במצרים ו(לא) עשה להם שירות, דיינו!

כמעצבות שירות אנחנו מתעסקות במסעות על בסיס יומיומי. חשבנו איך יראה המסע המדובר ביותר בימים אלו - מסע יציאת בני ישראל ממצרים - דרך כלי עיצוב שירות קלאסי 'מפת מסע לקוח'. המחשבות וההזדמנויות שעלו בניתוח [...]

על ידי |אפריל 21st, 2016|0 תגובות